Κυνηγετικός Σύλλογος

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος συμμετέχει δραστήρια στο κοινωνικό γίγνεσθαι σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς. Στην περιοχή της Δεσκάτης έρχονται κυνηγοί απ’ όλη την Ελλάδα, κυρίως Δεκέμβριο-Ιανουάριο, κατά το πέρασμα των αποδημητικών πουλιών.

Αναγνωρισμένο σωματείο , συνεργαζόμενο με το ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ ( σήμερα με το ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ). Μέλος της ΣΤ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης.

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ : 1977

Διοικητικό συμβούλιο  Σεπτέμβριος 2010 – Σεπτέμβριος 2012 :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΚΑΝΤΑΙΦΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ   κιν.6972874879

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κιν.6974093583

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΠΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κιν.6949760059

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ : ΒΑΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ κιν.6948758946

ΜΕΛΟΣ : ΜΠΑΚΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κιν.6946364550

ΜΕΛΟΣ : ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ κιν.6945945580

ΤΑΜΙΑΣ : ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,προταθείς ομόφωνα από γεν.συνέλευση.

Ομοσπονδιακός θηροφύλακας : ΒΕΛΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ κιν.6979790368Τηλ/φαξ,

γραφείο Συλλόγου : 24620 32492

Αριθμός μελών του Κ.Σ.Δ. για την κυν. Περίοδο 2010-11 με βάση τις άδειες που έχουν εκδοθεί : 290 μέλη.Η κυνηγετική περίοδος στον Δήμο Δεσκάτης αρχίζει στις 15 Σεπτεμβρίου και τελειώνει στις 28 Φεβρουαρίου.Η κυνηγετική δραστηριότητα σε ολόκληρη την χώρα ρυθμίζεται με Υπουργική Απόφαση κάθε έτος.                                          

Καταφύγια άγριας ζωής

1 . Σμιξιώματα-Αχυρώνες ( περιοχή Καρπερού Δ.Δεσκάτης-Φελλίου Δ.Γρεβενών ).17.000στρ.2 . Βρύση Κούτρα-Τρέτιμος ( περιοχή Δασοχωρίου Δ.Δεσκάτης- Δεσκάτης ).9.000στρ3 . Ρουσιανή-Κανατσιόλα ( περιοχή Δεσκάτης ).8.200 στρ.4 .Βουνάσια ( περιοχή Παλιουριάς Δ.Δεσκάτης ).10.000 στρ.5 .Ζάβορδά ( περιοχή Παναγιάς Δ.Δεσκάτης ) .16.950στρ.

Θηρεύσιμα και μη θηρεύσιμα ενδημικά είδη που ανήκουν στην πανίδα της περιοχής :

Αποδημητικά είδη πτηνών που επισκέπτονται την περιοχή άνοιξη και φθινόπωρο. Ορισμένα αναπαράγονται στην περιοχή και ιδίως το τρυγόνι ,  σε μεγάλους πληθυσμούς. Ειδικότερα την Άνοιξη αποδημούν στην περιοχή της Δεσκάτης το τρυγόνι, το ορτύκι, ο τσαλαπετεινός, ο συκοφάγος, ο κούκος, το χελιδόνι.Το Φθινόπωρο ( από αρχές Οκτώβρη ) , επισκέπτονται και διαμένουν πολλές φορές για αρκετούς μήνες στην περιοχή, ο κότσυφας, η τσίχλα, η φάσσα, η μπεκάτσα, το μπεκατσίνι, η καλημάνα, το ψαρόνι, διάφορα είδη αγριόπαπιας.

ΓΕΝΙΚΑ– Σκοπός του κυνηγετικού συλλόγου είναι η οργάνωση και η κυνηγετική κατάρτιση των κυνηγών για να αποκτήσουν γνώση και συνείδηση όσο αφορά τις ισχύουσες διατάξεις περί θήρας , την προστασία – διατήρηση – ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.-Ανώτατο όργανο του κυνηγετικού συλλόγου είναι η γενική συνέλευση. Αποτελεί το κυρίαρχο σώμα μέσα από το οποίο εκλέγεται το διοικητικό συμβούλιο και η ελεγκτική επιτροπή ανά διετία , εγκρίνει τον απολογισμό και προυπολογισμό του συλλόγου κάθε έτος , αποφασίζει για θέματα όπως : αγορά ακίνητης περιουσίας ,ίδρυση καταφυγίων άγριας ζωής , ίδρυση εκτροφείων θηραμάτων.

-Στην γενική συνέλευση συμμετέχουν όλα τα μέλη του κυνηγετικού συλλόγου τα οποία λαμβάνουν άδεια θήρας την οποία ανανεώνουν κάθε έτος. Οι γενικές συνελεύσεις μπορούν να είναι τακτικές και έκτακτες.-Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων κάθε κυνηγετικού συλλόγου πρέπει να αναλώνεται ( βάση καταστατικού ) ,σε φιλοθηραματικές – φιλοπεριβαλλοντικές  δράσεις όπως : -Βελτίωση βιοτόπων ( σπορές, φυτεύσεις, ποτίστρες, ταίστρες )-Αγορά, μεταφορά, και απελευθέρωση θηραμάτων, κατασκευή, συντήρηση, και λειτουργία πυρίνων προσαρμογής.-Εγκατάσταση και λειτουργία εκτροφείου θηραμάτων.-Αμοιβές επιστημονικών συνεργατών.-Αμοιβές ιδιωτικών φυλάκων θήρας.-Έξοδα κίνησης των ιδιωτικών φυλάκων θήρας και των επιστημονικών συνεργατών.-Δαπάνες για την ενίσχυση της δράσης ιδιωτικών φυλάκων θήρας ( προμήθεια εξοπλισμού, χρήση κινητών τηλ. Κτλ ) .-Αγορά και δαπάνες κίνησης, ασφάλισης, στάθμευσης, συντήρησης, εξοπλισμού και τελών κυκλοφορίας μηχανοκίνητων και πλωτών μέσων φύλαξης ιδιοκτησίας συλλόγου και θηροφυλάκων.    -Μίσθωση χερσαίων ή θαλάσσιων μεταφορικών μέσων για την καταπολέμηση της λαθροθηρίας.

-Έκδοση πληροφοριακών-ενημερωτικών εντύπων , συνεργασία με δημοσιογράφο, καταχωρήσεις σε Μ.Μ.Ε. και συνδρομές σε ημερήσιο και περιοδικό τύπο φιλοθηραματικού και φιλοπεριβαλλοντικού περιεχομένου. Αγορά βιβλίων επιστημονικού και κυνηγετικού περιεχομένου.-Συμμετοχή και οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, ημερίδων, εκθέσεων ενημερωτικού φιλοθηραματικού και φιλοπεριβαλλοντικού περιεχομένου και σκοπού.-Συμμετοχή και οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων κυνηγών και ιδιωτικών φυλάκων θήρας.-Ερευνητικά προγράμματα και μελέτες σχετικές με το κυνήγι και το θήραμα στην περιοχή ευθύνης του συλλογού.-Κατασκευή και τοποθέτηση κατατοπιστικών πινακίδων και οριοσήμανσης απαγορευμένων για το κυνήγι περιοχών.-Δαπάνες για την ενίσχυση της δράσης ομοσπονδιακών θηροφυλάκων και ομοσπονδιακών μέσων φύλαξης ( μηχανοκίνητων και πλωτών μέσων ).-

-Διάφορες άλλες δραστηριότητες που βοηθούν την προστασία της άγριας πανίδας και του θηραματικού πλούτου.

ΔΡΑΣΕΙΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

-Εορτασμός Αγίου Ευσταθίου ( προστάτη των κυνηγών ) στις 19/9/2010.-Το εκκλησάκι το οποίο χτίστηκε με δαπάνες του κυνηγετικού συλλόγου Δεσκάτης, βρίσκεται στο Όρος Καμβούνια , στην περιοχή Κορομηλιά , στον δρόμο προς Ελάτη.

Eκδρομή στην έκθεση DIANA στην Αθήνα ( 2 Απριλίου 2011 ).