ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 127/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΠ