Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Επέκταση κοιμητηρίου Τ.Κ. Δασοχωρίου