Τρόπος εκτέλεσης του έργου « Ασφαλτόστρωση δρόμου από Διασταύρωση Καρπερού – Κατάκαλη προς Γέφυρα Αγίου Αθανασίου » με αριθμό μελέτης 88/2018 πρ/σμού 170.000,01€