Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών,ψήφιση και διάθεση πίστωσης έργου “Έργα ανακαίνισης κτιρίων Τ.Κ. Δασοχωρίου (Πρώην Νηπιαγωγείο- Γραφείο Κοινότητας )”.