Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Κατασκευή τοιχίου στην Τ.Κ. Δασοχωρίου ».