Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 183/2022 απόφασης ως προς τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: Αποκατάσταση υδρομάστευσης φράγματος ύδρευσης.