Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον, έτους 2018 – αποδοχή ποσού 21.200,00 € από ΔΕΗ για « Έκδοση λευκώματος Αλιάκμονας, Φράγμα και λίμνη Ιλαριώνα »