Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016 – Αποδοχή ποσού 20.000,00 € για το έργο « Αποκατάσταση φθορών και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κλειστού Γυμναστηρίου Δεσκάτης Ν. Γρεβενών » από χρηματοδότηση του ΠΔΕ της Γ.Γ. Α. του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.