Τροποποίηση προ-σμού οικον. Έτους 2015 – . Χρησιμοποίηση ποσοστού έως 12% του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( ΣΑΤΑ ) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών ( Ν. 3801/09 ) – Τροποποίηση για ενίσχυση ΚΑ