Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΔΙΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)