Σύστημα διαχείρισης βιοαποβλήτων του Δήμου Δεσκάτης “Προμήθεια κάδων ειδικών προδιαγραφών”-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ-ΣΑΕΠ2020ΣΕ27510012/ΟΠΣ5030977