Σύσταση Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας [Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.] του Δήμου Δεσκάτης.