Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ 115174 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 161/30-09-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ