Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου Επισκευή και συντήρηση δημοτικών δρόμων