Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού του έργου: Ενεργειακή αναβάθμιση και εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ του κλειστού γυμναστηρίου Δεσκάτης.