Προμήθεια κάμερας για τη μετάδοση των συεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ