Προμήθεια καυσίμων για λειτουργία χλοοκοπτικών μηχανημάτων ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ-2021