Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, υπόδησης, ρουχισμού, σαπουνιού και γάλακτος Υπαλλήλων Δ.Δεσκάτης(ΑΝΤΑΠΟΔ.)ΧΑΣΙΩΝ-ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2019