Προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες για την προσαρμογή του Παιδικού σταθμού Καρπερού στο ΠΔ. 99/28-09-2017-ΠΔΕ ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500005)