Προμήθεια επίπλων και σκευών (Προμήθεια πιεσόμετρων)-πάγια