Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για υπηρεσίες Τεχνικού – Ενεργειακού Συμβούλου έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δεσκάτης”