Παράταση χρόνου ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολής συμμετοχής του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΛΙΟΠΑΝΑΓΙΑ»