Ορισμός επιβλέποντος του έργου: Ανακατασκευή χώρων παλαιών σφαγείων Δεσκάτης