Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΚΑΤΖΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΓΡΕΒΕΝΑ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-01/07/2019