Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΓΡΕΒΕΝΑ 15-06-2021 ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ