Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΜΕΤΑΚΙΝΙΣΗ ΜΠΑΓΚΡΑΤΣΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΓΡΕΒΕΝΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ-01.10.2021