Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 22-04-2021-ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΤΙΣ 26-04-2021 ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΤΙΣ 23-04-2021-ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 83/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε.