Λήψη μέτρων για την εμφάνιση κρούσματος αφρικανικής πανώλης των χοίρων