Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες (Α.Ο. & Π.Ε.)