Κατακύρωση της προμήθειας και υπηρεσίας για το έργο: Κατασκευή κιγκλιδωμάτων στις ράμπες ΑΜΕΑ των σχολείων