Κατακύρωση προμηθειών και υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου: Εκσυγχρονισμός συστήματος θέρμανσης Δημοτικού Ωδείου