ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡ. ΣΥΜΒ. 5929/30-6-2017