Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ