Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης δημοτικής γης στη Τ.Κ. Δασοχωρίου