Ψήφιση πίστωσης για τη συντήρηση και την επισκευή των μεταφορικών μέσων του Δήμου.