Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. έτους 2014 ποσού 3.500,00€ για το έργο « Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων Παλιουριάς »