Έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε εφημερίδες-ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ” ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ