Εξέταση του αιτήματος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ» για επιπλέον χρηματοδότηση από το Δήμο