Εργασίες Ύδρευσης στον περιφερειακό στην ΚΤ Δήμητρας-ΣΑΤΑ ΠΟΕ