ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ 1ης ΔΟΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ 11-11-2015