ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟ ΚΑΙ ΝΤΑΤΣΗ”