Επέκταση δικτύου ύδρευσης από βιοτεχνία Αναγνώστου προς δεξαμενή Παρασκευής.