Επανασυγκρότηση Συνεργείου Περισυλλογής Αδέσποτων Ζώων