Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Δεσκάτης , αναφορικά με την υπ αριθμ. πρωτ, 12471/30-1-2019 Απόφαση του Συντονισστη Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας