Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στον δημοτικό υπάλληλο Δάσκαλο Κων/νο για την αγορά whats up’s τις ανάγκες ύδρευσης Καρπερού Δήμητρας (αντιλιοστάσια) & Δεσκάτης (υδρόμετρα).