Έγκριση του υπ. αριθμ. 1/2024 πρακτικού Επιτροπής τραπεζοκαθισμάτων ( Ελένη Παπατσάνη )