Έγκριση του 2ο πρακτικού έλεγχου συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από ξηραντήριο προς ΔΙΑΔΥΜΑ» προϋπολογισμού 645.000,00€ με Φ.Π.Α. μετά από κατάθεση συμπληρωματικών δικαιολογητικών, της αναδόχου εταιρείας.