Έγκριση του 1ου πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών του του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή τεχνικών πρόσβασης αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Δασοχωρίου» εκτιμώμενης αξίας 193.548,38€ (πλέον Φ.Π.Α. 24 %).