Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου « Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Χασίων » αναδόχου Σιαμίδης Ιωάννης & ΣΙΑ ΕΕ ( Τεχνική εταιρία ) αριθμ. μελ. 59/2016 έως 31-10-2019